dinsdag 26 augustus 2008

De virtuele cultuurbezoeker

De toenemende digitalisering zorgt ervoor dat ook de kunstsector haar producten en diensten virtueel beschikbaar maakt. Het Rijksmuseum maakt gebruik van de 'Rijkswidget' om meesterwerken op de desktop van kunst fans aan te bieden. Het Rijksmuseum hoopt hiermee haar klanten beter te bedienen en het bezoek naar het museum te stimuleren.

Ook bedrijven die in het bezit zijn van een kunstcollectie maken beeldmateriaal van voorheen afgesloten cultuurgoed virtueel beschikbaar. Nederlands grootste kunstbezitter ING stelt een deel van de collectie open door middel van Slideshows.

Vorige maand bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport uit met de titel 'De Virtuele Cultuurbezoeker' om meer inzicht te geven in de digitalisering trend in de kunstsector. De belangrijkste conclusies uit het rapport:
  • Cultuurwebsites vooral gebruikt voor informatiedoeleinden.
  • Virtuele cultuurbezoekers hebben een lager gemiddelde leeftijd dan de gemiddelde cultuurbezoeker, beide zijn over het algemeen hoogopgeleid.
  • Er is overlap tussen virtueel en fysiek publiek.

Opvallende uitspraken:
"Beeldende kunstliefhebbers die zich op nieuwe kunstaankopen oriënteren, noemen daarentegen juist specifieke voordelen. Zij kunnen nu eenvoudiger zoeken op kleur, formaat, thema of kunstenaar. Ook gaf men aan dat het internet tijdbesparend werkt doordat men zich eerst thuis kan oriënteren of kan zoeken voordat men naar een galerie gaat. Verder wordt het internet als meer laagdrempelig ervaren dan een fysiek galeriebezoek. Belangrijke nadelen zijn de tweedimensionaliteit, het doorbreken van een traditie van fysiek kunst (ver)kopen en de betrouwbaarheid van de online kunstverkoper."

"Wordt internet nu nog vooral gebruikt als informatiemedium, in de toekomst zal het gebruik meer in het teken komen te staan van ontspanning en persoonlijke ontwikkeling en van communicatie en de vorming van communities. Ook een verdere toename van het economische gebruik ligt in het verschiet. Naast het bestellen en betalen van toegangskaartjes zullen ook andere culturele producten vaker worden aangeschaft. Ten slotte draagt de opkomst van allerlei Web 2.0-toepassingen eraan bij dat de gebruiker zich niet alleen als consument van digitaal aanbod zal manifesteren maar ook als producent. Hierdoor zal het bestaande gebruik zich inhoudelijk verdiepen en zullen meer en ook nieuwe mensen van het virtuele cultuuraanbod gebruik gaan maken."

Het 158 pagina's tellende rapport is hier te downloaden.

Geen opmerkingen: