woensdag 27 augustus 2008

Werknemer volgt weinig cursussen door personeelsgebrek en tijdsdruk

Werkgevers sturen hun personeel minder vaak op cursus dan vier jaar geleden, blijkt uit onderzoeksresultaten. De daling zou vooral veroorzaakt worden door het gebrek aan personeel en de tijdsdruk waarmee werknemers kampen. Ze hebben het eenvoudigweg te druk. Toch geeft 42% van de ondervraagden aan behoefte te hebben aan scholing om goed te kunnen functioneren. Het leren op eigen tempo en thuisstudie zijn volgens bijna driekwart van de werknemers dan wel een vereiste. Nieuwe mogelijkheden van e-learning zouden hierbij een goede ondersteunende rol kunnen spelen?! Lees meer...

Geen opmerkingen: