dinsdag 2 december 2008

Wikiwijs: een wijs initiatief?

Scholieren zullen lesmateriaal gaan lezen dat is gemaakt door de docenten zelf. De 'schoolboeken' moeten er namelijk komen in de vorm van een wiki, aldus de NOS.

De kern van dit idee is natuurlijk niet nieuw; docenten dragen al sinds jaar en dag bij aan de ontwikkeling van leermiddelen. Maar dit 'digitale' initiatief van minister Plasterk verdient natuurlijk waardering: op deze manier kan de ontwikkeling van digitale leermiddelen een goede boost krijgen.

Er blijven uiteraard nog genoeg uitdagingen over: hoe stimuleren we docenten om digitale leermiddelen te ontwikkelen? Wat is de 'beloning', met andere woorden hoe ziet het business model eruit? Hoe zit het met auteursrecht van illustraties en andere bronnen? Is Wikiwijs ook geschikt voor presentatie in de klas? Wat is de rol van de uitgevers en is er behoefte aan een regiefunctie? Hoe wordt de didactische geschiktheid van de middelen getoetst, en tenslotte: kan op deze manier een kritische massa worden gegenereerd?

Kortom, genoeg uitdagingen die nog moeten worden opgelost. Maar de kern van het plan verdient waardering. Nu de daden!

1 opmerking:

digibordhulp.nl zei

Digibordhulp.nl is reeds sinds 1 november begonnen dit concept verder uit te werken. Natuurlijk hopen wij dat de plannen van Minister Plasterk hierdoor het onderwijs zal gaan verbeteren.

Wij hopen dat we samen het onderwijs kunnen verrijken

Digibordhulp.nl