vrijdag 9 januari 2009

De voorspeller van de recessie

Gisteren werd voor de zoveelste keer gemeld dat we allemaal de recessie niet zagen aankomen, zo ook niet de politiek in Nederland (politiek actualiteitenprogramma Triana, ned3). Maar is dat wel echt waar? Het is allemaal begonnen in de Verenigde Staten, geen twijfel daarover. Maar kunnen we echt onze handen wassen in onschuld of hadden we gezamenlijk oogkleppen op?
Professor Economie Nouriel Roubini (foto) werd lange tijd gezien als doomdenker, maar voorspelde al in 2004 met enge nauwkeurigheid wat ons nu overkomt. Hij zag toen al de trends die de bron bleken voor de recessie en hij was een van de weinigen die de gevolgen van de penibele situatie op de huizenmarkt in de VS zag aankomen. Terwijl de huizenmarkt slechts 6% van het BNP opmaakt, werd vooralsnog de link met consumentenbestedingen (70% van het BNP) en 25% van de wereldwijde bestedingen aan goederen en diensten niet gezien. Terwijl hij dit zag aankomen, bleven maatregelen van bedrijven achterwege. Nu het fout is gegaan, is hij in 2008 van zijn bijnaam "Dr. Doom" naar een van de meest gevraagde adviseurs gegaan.
Gelukkig houdt Roubini het niet alleen bij I told you so, maar is hij ook gekomen met gedegen adviezen, voornamelijk gericht aan overheden. Hij verwacht hierbij wel dat zaken eerst nog slechter worden tot eind 2009, voordat ze weer beter worden. Veel van de maatregelen die nu getroffen worden zijn door hem aangedragen als belangrijke onderdelen van een plan om de economie weer op de rails krijgen. Hij adviseert dan ook op ministeries van financiën in zowel de VS als in Europa. Dat doet hij o.a. vanuit zijn bedrijf: Roubini Global Economics Monitor. Andere interessante artikelen over Roubini zijn te vinden op bnet en Times online.
Maar hoe moeten bedrijven hier nu mee omgaan? Is het nu verstandig om aan de zijlijn te gaan zitten wachten, of om slim in te spelen op nieuwe mogelijkheden? Het is juist in deze tijden van groot belang om de trein niet te missen. Juist nu is het tijd om te innoveren en aan boord te springen op weg naar een nieuw tijdperk.

Geen opmerkingen: