vrijdag 6 maart 2009

Modernisering gemeentelijke werkprocessen

De modernisering van het GBA is vlotgetrokken door staatssecretaris Bijleveld van BZK, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), aldus Digitaal Bestuur.

Dat is goed nieuws. Hiermee zal de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en afnemende belanghebbenden een nieuwe impuls krijgen. Het zal de efficiency van het werkproces in algemene zin ten goede komen. Nu nog de verbetering van het burgerzakensysteem. Gemeenten zijn goed op weg!

Geen opmerkingen: