dinsdag 14 juli 2009

Uitgeeftrend: Portals

Portals vormen op internet de toegang tot informatie. Logisch dat uitgevers deze dienst zich toe-eigenen. Ze hebben de afgelopen jaren ook vrij aardig de ontwikkeling van deze trend voorspeld.

In het boek Uitgever aan het Woord bespreken wij diverse trends en geven wij onze analyse op de uitgeefontwikkelingen. Het boek is natuurlijk nooit compleet. We onderzoeken meer dan we kunnen publiceren. Toch is menig trend interessant. Vandaar dat we besloten hebben om één trend per (werk)dag te presenteren.

Reeds besproken trends zie Trends Uitgever aan het Woord.

Geen opmerkingen: