woensdag 8 oktober 2008

Gratis schoolboeken blijkt ellende

Uit: De Telegraaf
De administratieve rompslomp rond de ’gratis schoolboeken’ kost de scholen in het voortgezet onderwijs te veel tijd en geld.

Bijna tachtig procent van de schoolleiders geeft aan nu al een halve arbeidskracht te spenderen aan de maatregel, omdat de scholen de boeken zelf vanaf 2009 europees moeten aanbesteden. Bovendien denkt slechts zeventien procent dat het aanbesteden ook daadwerkelijk zal leiden tot goedkopere schoolboeken. Zestig procent zegt niet uit te zullen komen met het budget van 308 euro per leerling dat het ministerie van OCW heeft vrijgemaakt voor de ‘gratis’ schoolboeken.
Dat stelt de VO-raad, de werkgeversorganisatie voor het voorgezet onderwijs. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht verzeild te raken in juridische procedures, omdat veel scholen nog contracten hebben lopen met distributeurs van schoolboeken.


De VO-raad vindt de signalen van de scholen zeer verontrustend. Voorzitter Sjoerd Slagter: „Wij hebben steeds als voorwaarde gesteld dat de ‘gratis’ schoolboeken niet mochten leiden tot administratieve rompslomp en juridische complicaties voor de scholen en dat er voldoende geld moest zijn. We krijgen duidelijke signalen van de scholen dat op al deze terreinen onze zorgen bewaarheid worden. We rekenen erop dat de staatssecretaris juridisch garant staat voor scholen die buiten hun schuld om in de problemen komen. Het kan niet zo zijn, dat er onderwijsgeld gebruikt moet worden voor het afkopen van dure contracten."

Bron: De Telegraaf

Geen opmerkingen: